31 Aralık 2010 Cuma

MİCROSOFT WORD 2007 UYGULAMA

          Microsoft Word 2007'de yapılan uygulamaları görmek için aşağıdaki linke tıklayınız:

          http://s3.dosya.tc/file/ZHXpDq/Google.docx.html

30 Aralık 2010 Perşembe

MİCROSOFT WORD 2007'DE MAKRO OLUŞTURMA

MİCROSOFT WORD 2007'DE MAKRO OLUŞTURMA

          Görünüm menüsündeki Makrolar grubunda bulunansimgesinden Makro Kaydet seçeneği seçilir.
         
       

          Ardından karşımza gelen pencereden kısayol tuşu girilir ve imlecin altında kaset görünür. Bu makro kaydının başladığını gösterir.Şimdi istenilen bir özellik seçilir ve yine simgesinden Kaydı Durdur seçeneği seçilir. Artık makro oluşturulmuş demektir. Seçilen kısayol tuşu kullanılarak makro uygulanır.


 

29 Aralık 2010 Çarşamba

MİCROSOFT WORD 2007'DE SİMGEYE KISAYOL ATAMA

MİCROSOFT WORD 2007'DE SİMGEYE KISAYOL ATAMA

Ekle menüsündeki Simgeler Grubunda bulunan simgesinden Tüm Simgeler seçeneği seçilir.Ardından karşımıza Simge adında bir pencere gelir ve bu pencerede bulunan "Kısayol Tuşu" tuşu seçilerek istenilen simgeye istenilen kısayol atanabilir. 

         

28 Aralık 2010 Salı

MİCROSOFT WORD 2007 GÖRÜNÜM MENÜSÜ

MİCROSOFT WORD 2007 GÖRÜNÜM MENÜSÜ
 • Belge Görünümleri Grubu
         

          Sayfa Düzeni : Belgeyi yazı sayfada görüneceği şekilde görüntüler. Genel olarak bu görünüm kullanılır.
          Tam Ekran Okuma : Okuma için kullanılabilir alanı en yüksek düzeye çıkarmak veya belgeye açıklama eklemek üzere belgeyi tam ekran okuma görünümünde görüntüler. Genellikle seminerlerde sunum yapılacağı zaman kullanılır.
          Web Düzeni : Belgeyi Web sayfasında görüneceği gibi görüntüler.
          Anahat : Belgeyi anahat düzeninde görüntüler ve anahat araçlarını görüntüler.
          Taslak : Metni hızlıca düzenlemek üzere belgeyi taslak olarak görüntüler. 
 • Göster/Gizle Grubu
         

         Cetvel : Belgedeki nesneleri ölçmek ve hizalamak için cetvelleri görüntüler.
         Kılavuz Çizgileri : Belgedeki nesneleri hizalayabilmek için kılavuz çizgilerini açar.
         İleti Çubuğu : Belgedeki tüm eylemleri gerçekleştirmek üzere ileti çubuğu açar.
         Belge Bağlantıları : Belgenin yapısal görünümünde gezinmemizi sağlayan belge haritası açar.
         Küçük Resimler : Her bir sayfanın küçük resimlerini kullanarak belgede gezinmek üzere kullanabileceğimiz Küçük Resimler penceresini açar.
 • Yakınlaştır Grubu
         

          Belgenin yakınlaştırma düzeyini seçebiliriz.Belgeyi normal boyutta gösterebilir.Belgeyi bir tam sayfaya veya iki sayfaya sığacak şekilde yakınlaştırır.Sayfa genişliğini ayarlayabiliriz.
 • Pencere Grubu
         

           Yeni Pencere : Belgenin görünümünü içeren yeni bir pencere açar.
           Tümünü Yerleştir : Tüm açık program pencerelerini ekranda yan yana döşer.
           Böl : Belgenin farklı bölümlerini aynı anda görüntülemek için geçerli pencereyi iki parçaya böler.
           Yan Yana Göster : İçerikleri karşılaştırabilmemiz için pencereleri yan yana görüntüler.
           Pencerelerde Geçiş Yap : Şuan açık olan pencerelerden diğerine geçiş yapmamızı sağlar.
 • Makro Grubu
         

          Microsoft Office Word 2007 uygulamasında, makro oluşturarak sık kullanılan görevleri otomatikleştirebilirsiniz. Makro, bir görevin otomatik olarak uygulanması için, bir arada gruplayarak tek bir komut haline getirdiğiniz bir dizi komut ve yönergeden oluşur.
Makroların kullanıldığı bazı yerler:
 • Çok tekrarlanan düzenleme ve biçimlendirme işlemlerini hızlandırma
 • Birden çok komutu birleştirmek için ; örneğin, belirli boyuta ve kenarlıklara ve belirli sayıda satır ve sütuna sahip bir tablo ekleme
 • İletişim kutusu içinde daha kolay erişilebilir bir seçenek yapma
 • Karmaşık görevleri otomatikleştirme


MİCROSOFT WORD 2007' DE DENKLEM OLUŞTURMA

MİCROSOFT WORD 2007' DE DENKLEM OLUŞTURMA

          Ekle menüsündeki Simgeler grubunda bulunan simgesinden Yeni Denklem Ekle seçeneği seçilir.

         

           Ardından  penceresine oluşturulacak denklem yazılarak kitaplığa kaydedilir.


27 Aralık 2010 Pazartesi

MİCROSOFT WORD 2007 EKLE MENÜSÜ

MİCROSOFT WORD 2007 EKLE MENÜSÜ
 • Metin Grubu
         

          Metin Kutusu : Önceden biçimlendirilmiş metin kutuları ekler. Kendi metin kutumuzu çizmemizi sağlar.
          WordArt : Belgeye dekoratif metin eklememizi sağlar.

         

          Başlangıcı Büyüt : Paragrafın başında diğerlerinden büyük bir harf oluşturur. "Büyük Küçük Harf Seçenekleri" nden büyük harfin kaç satır kaplaması gerektiğini,metinden uzaklığını ve konumunu ayarlayabiliriz.
        
         

          İmza Satırı : İmza satırı ekler.
          Tarih ve Saat : Metne değişik biçimde tarih ve saat ekler.
          Nesne : Belgeye nesne veya dosyadan metin ekler.
 • Simgeler Grubu
         

          Denklem : Sık olarak kullanılan matematik denklemlerini ekler ve kendi denklemlerimizi oluşturmamızı sağlar.
         
         

          Simge : Klavyeden yazamayacağımız simgeleri ekler. Dilersek bu simgelerin herbirine istenilen kısayolu atayabiliriz.                  

         


26 Aralık 2010 Pazar

MİCROSOFT OFİS DÜĞMESİ

MİCROSOFT OFİS DÜĞMESİ


          Bu sekme içerisinde ;
          Yeni komutu ile yeni boş bir belge ekleyebiliriz.
          komutu ile varolan bir Word belgesini açabiliriz.
          Kaydet komutu ile hazırlanan bir belge kendi formatında kaydedilir.
          Farklı Kaydet komutu ile hazırlanan bir belge farklı biçimlerde kaydedilir.
          Yazdır komutu ile belge istenilen şekillerde yazdırılabilir.
          Hazırla komutu ile belgenin özelliklerine bakabilir, inceleyebilir, belgeye şifre ve imza ekleyebiliriz.
          Gönder komutu ile belgenin bir kopyasını diğer kişilere e-posta ve internet faksı aracılığıyla gönderebiliriz.
          Yayımla komutu ile web günlüğü ve belge çalışma alanı oluşturabiliriz.
          Kapat komutu ile üzerinde çalışılan word belgesi kapatılır.
          Word'den Çık komutu ile çalışılan word belgesiyle birlikte Word'u da kapatır.
          Son Belgeler bölümünde sırasıyla en son girilen belgeler gösterilir. Bu da belgelere hızlı erişimi sağlar.